Спочила наша Заслужена и Народна Артистка Русинського Народа, Ольга Кириловна Прокоп.

Спочила ціла епоха русинської культуры, неутомима тружениця на Ниві Унікальної оригінальної русинської культуры. Боже! Благослови нашу милую и прекрасную труженицю, олицетвореніє русинської Жены, Мамы, Бабкы и Прабабкы.Єї ансамбль мав назву “Бабчина співанка”. Она из смутком казала, же молоді мамы днеська утратили русинську співанку, а бабкы-русинкы на счастья, то сполна восповняют.Вічная память новопреставленной сестрі нашій во Христі, Ользі!На первому засіданю Закарпатськоє областноє подкарпато-русинськое общество им. Кирила и Мефодія учредить Премію и медаль им. ОЛЬГЫ ПРОКОП 3-х степеней.Спи спокуйно наша родна сестро Ольго. Твої діти, ученикы и поклонникы таланта будут продолжати Твої труды на благо Русинського Народа! / Прот. Димитрій Сидор /

Читать далее

“УКРАЇНА зобов’язується надати РУСИНАМ всі права визначені в Ч. 2 стаття 7 “Європейської Хартії мов нацменьшин” 28 квітня 2020 р.”

Документы на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ :Боты опять ся активізовалы:Звідавуть “што ото за неіснуюча русинська мова, якщо існує тілько українській діалект Закарпатської области”.Но !!!Боты на йсе и суть бы ся што день “дивуватися”, пак получати достаточный отвіт, пак “ЗАВИСАТИ” и на ново звідати, “А ШТО ТО Є ЗА ТАКА РУСИНСЬКА МОВА?”Сякых ботів “на зарплаті” в Закарпатті є шестеро, и мусай даяк на тоту БОТОАКТІВНОСТЬ отвічаты:Йсе документы СОВІТА ЄВРОПЫ які Украйина прийняла й ратифіковала, розміщені на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ !!! : https://www.coe.int/en/web/portal/home https://rm.coe.int/languages-covered-ru-rev/16809e5320https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d35e0 А боты на ново: “Нерозумію, а що це таке русинська мова? Такого ніде не існує”?Нумо! БОТИ! ЗАЧИНАЙМО!

Читать далее

По публикаціи ПЕТРА МЕДВІДЯ на “РАДИО ЛЕМ ФМ” и по єго авторськой статті: “Глядайте Далайламу”

Русины! Ци мусиме и мы глядати себі Русиньского Далай-ламу, обы на нас попозерали накониць чехы и словакы? https://www.lem.fm/hlyadajte-dalajlamu Передслово. Видиме, як красно завішеный флаґ Тібета в рамках Межинародного дня Тібета в разных містах, до конца и в парламентах Чехіи и Словакіи. Можеме увидіти флаг Тибета у многых містах, як в Словацькій, так и в Чеській републіці каждый рік.

Читать далее

75 РОКІВ З ДНЯ ПІДПИСАННЯ РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ (ФОТО)

29.06.2020500 29 червня 1945 року стало переломним в історії нашого народу, народу карпаторусинів. Цього дня в Москві був підписаний  радянсько-чехословацький  договір про передачу Підкарпатської Русі Радянському Союзу, яка в січні 1946 року стала Закарпатською областю УРСР.

Читать далее

Говорити по-міжгірськы? | #казкуєме

Говорили сьме за Міжгіря тай як там кажут, як гōвōрят в селах попиля нього, як люди єдно другого там кличут. Мало сьме перст замачали ай у звіданя ідентіты. Василь Шовак мае свое малинькое шōу на лōкальнӯм радіо “Єден”, можете ся з ним зкапчати на інтернетови туй: https://www.instagram.com/top_topovich/ Ба ци люблят ся вам сисї відеа? Кидь айно, можете ня пуддержати на патреонови, авадь шмарити исе відео цімборам! Дякуву! https://www.patreon.com/mi_koosh

Читать далее

Перша трансляція: звіданкы тай выдпōвідї (Q&A) од Мигаля

Совітуєме вшиткым ко не позерав, переникаты “от і до”БЛАГОДАРНОСТЬ МИГАЛЬОВІ (https://www.youtube.com/watch?v=Tj29BJUsAR0, https://www.facebook.com/mykhailo.lyzhechko) ПОЗЕРАЙТЕ ВШЫТКОЄ З КАНАЛУ МИГАЛЯ: https://www.youtube.com/channel/UCTGpo8JahvOIL2ajhma0FzA

Читать далее

Почему не оценили киевляне тот факт, что в ноябре 1943 г. Киев освобождали граждане Подкарпатской Руси и ЧСР – подкарпатские русины?

Мало кто помнит с киевлян, что у них на Лукьяновском кладбище установлен памятник с надписью: «Воинам чехословацкой армии, погибшим в боях с фашистскими захватчиками при освобождении Киева 5 ноября 1943 года».

Читать далее
Translate »