Чому за 29 років Незалежності України ще продовжується блудослівя?

 Отправлено: Сегодня 17:31. Заголовок: Цильо Русанюк. 2. Чому за 29 років Незалежності України ще продовжується блудослівя? Цильо Русанюк. Чому за 29 років Незалежності України ще продовжується29-річне блудослівя неосвічених націоналістів-антирусинів? 1 ГРУДНЯ 1991 РОКУ в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в од-ній з бувших радянських республік СРСР, пройшов референдум, на якому з 45 мільйонів громадян 28 мільйонів проголосували за утворення нової, раніше не існувавшої незалеж-ної держави Україна. Президент України В. Зеленський радо сповістив на своїй сторінці в фейсбуці https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2699281473655545 таку інформацію: «1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали Незалежній Україні «так»!Тут президент допустив невеличку помилку, яка робиться багатьма за 29 років: ві-дбувся тоді згідно Закону референдум саме республіканський та місцеві референдуми в Криму, в Закарпатті, та також на Галичині і на Буковині.Правда горді галичани, та смиренні буківчани своїм правом на місцевий референ-дум по Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про порядок вирішення пи-тань, пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР» від 03.04.1990 року не скориста-лися.Важно нікому ніколи не забути, що переважна більшість русинів ЗАКАРПАТТЯ, історичних підкарпатських русинів, які, на відміну від радянських українців, мали досвід державо будування в складі ЧСР, організовано проголосували за створення нової Незалежної України. Цим незаперечним фактом русини Закарпаття юридично стали державотворчим народом русинів поряд з галичанами, українська ідея яких до 1939 року була заблоковано поляками та українцями центру та сходу, з мадярами, румунами, словаками та іншими народами нашої держави – держави и русинів.Отже, сам президент України визнає, що утворення Незалежної України відбулося не літом 1991 року простим політичним проголошенням Верховною ще Радянською Ра-дою УРСР, а саме фактом референдуму, та його результатами в день опублікування їх – 4 грудня 1991 року. А що за цією інформацією приховують нинішні диктатори?Важно ніколи і нікому не забути, що цей демократичний референдум проводився по демократичному Закону УРСР «Про республіканський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 року.Президент України також визнає, що утворення Незалежної України відбулося не літом 1991 року простим політичним проголошенням Верховною ще Радянською Радою УРСР, а саме фактом референдуму, та датою опублікування його результатів 4 грудня 1991 року.Саме 4 грудня, згідно Закону УРСР «Про республіканський та місцевий референ-думи» від 3 липня 1991 року, Українська Радянська Соціалістична Республіка, створивши акт сепаратизму-відділення від СРСР шляхом референдуму, і стала самопроголошеною Незалежною державою Україною. Фактично Україна, відділившись референдумом від СССР, створила прецедент сепаратизму!Згідно згаданого радянського ще демократичного референдуму по Закону УРСР «Про республіканський та місцевий референдуми» від з липня 1991 року жителі Радянсь-кої України, громадяни СРСР-УРСР, не боячись, як нині, що їх будуть судити за відкри-тий офіційний сепаратизм – за вихід зі складу СРСР, проголосували в більшості. І вперше в історії утворилася Незалежна держава Україна.Значить, саме 4 грудня 1991 року мав би святкуватися день Незалежності України. Але українські радянські комуністи, які відчули тоді смак переділу державної народної власності кравчуківськими соратниками комуністами, спішно перефарбувалися в спокон-вічних українських націоналістів.Почалася славна 29 річна історія розкрадання народної власності руками переверт-нів комуністів, нині ніби націоналістів, яка і до сьогодні ще не закінчилася.Розпродали неокомуністи все, що продавалося: флот, армію, зброя, заводи, фабри-ки, будівлі, комбінати, банки, готелі, та розкрали народні збереження в ощадкасах, зали-шивши щасливих громадян без збережень. А на сьогодні запропонувала влада народу нік-чемну медицину, мізерний рівень життя, скудну зарплату та мізерну пенсію.І ось жахливий фініш! На сьогодні, на 1 грудня 2020 року, Незалежна Україна сама бідна країна в Європі та в світі, з якою майже не рахуються, яка ж до того ще й утратила частину території з майже 10-ма мільйонами жителів!Показово, що мільйони ЗОСТАВШИХСЯ ЩЕ нових громадян, особливо західноу-країнських галичан, стали СПІШНО покидати країну, що і до нині продовжується в аст-рономічних розмірах.А щоб нові громадяни Незалежної України не змогли вже ніколи повернутися на-зад, то та ж Верховна майже ще комуністична Рада на початку 1992 року змінила Закон УРСР «Про республіканський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 року на новий, вилучивши з нього «стару демократію – право на сепаратизм». Цим також заборонила проводити в майбутньому місцеві референдуми, та більше ніколи не ставити на референ-думі питання про вихід когось чи чогось з Незалежної України. Кажуть, йдемо до Європи? А там якраз цим правом референдуму мирно скористалися наприклад громадяни Чехословаччини, розділивши мирно одну державу на дві – Чехію та Словаччину.Через 29 років треба також пам’ятати, що демократичний Закон УРСР, де говори-лося про сепаратизм, заявляв, що злочином являється не сам заклик до сепаратизму, бо це право кожного і воно залишалося навіть для радянських українських громадян. Але ра-хувалося злочином тільки такий заклик до сепаратизму, який спонукав би громадян до насильницьких дій сепаратизму.Щоб новим громадянам Незалежної України більше не хотілося мати право на ста-рий радянський вільний сепаратизм, яким вони вільно скористалися 1 грудня 1991 року, голосуючи за утворення нової держави за межами СРСР, за відділення від СРСР – тобто акт сепаратизму (в його правовому значенні, а не в нинішньому хворобливому націоналістичному), таж саме ще майже радянська комуністична Верховна Рада скоро вилучила з Закону про референдум право людей на сепаратизм, та на вільні регіональні референдуми, як це практикується в Швейцарії.А в кримінальний новий український Закон введені було зміни про те, що не тільки заклики до насильницьких дій сепаратизму, але і будь які, в простих словах, заклики до відділення, чи просто публічне вираження своїх висловів та критичних думок, названі платними націоналістами антиукраїнською риторикою і стали людей карати ув’язненням від 3 до 5 років.Радянсько-українське старе демократичне право на сепаратизм, яке у всіх державах світу є до нині дозволеним, в Україні стало особливо небезпечним злочином і є під сугу-бою забороною. Публічно дається владою командам «вуличним платним вовкодавам» по-грожувати кожному, хто має власну думку.Під цей злочин «ніби сепаратизму» нова українська перефарбована влада руками нового КГБ-СБУ стала притягувати любого громадянина до кримінальної відповідальнос-ті, якщо такий посмів лиш критикувати злодійські дії нової влади.Як сміявся молодий працівник СБУ в Ужгороді перед русинами, мов, ми знайдемо швидко на вас «управу», за що ув’язнити будь-кого з вас (звісно, по команді влади). Адже, якщо ти скажеш жінці: «Добрий день», а ми тобі просто інкримінуємо злочин сепаратиз-му. Наші експерти легко доведуть, що ти мав прихований намів: «Добрий день вбити президента і відділити Закарпаття до Угорщини».Сьогодні ще пишуть українські недополітологи, що в Закарпатті 1991 року закар-патці голосували за сепаратизм, не розуміючи свого блудослівя, адже ще 1 грудня 1991 року не існувало Незалежної України і жителі Закарпаття могли підтримати або не підт-римати сепаратизм Києва від Москви, або взагалі проголосувати інакше.Цим же терміном «сепаратизму» також назвали крайні українські націоналісти ба-жання жителів Закарпаття відновити свій дорадянський, до-український свій конституцій-ний чехословацький статус національної Республіки Підкарпатська Русь. Але, що головне і без сепаратизму, саме голосували вільно уже за статус в складі України.Тобто голосували за те, що гарантувалося їм ще згідно Закону УРСР «Про респуб-ліканський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 року. Після 1992 року такого пра-ва люди не мають.Блудослівя нинішніх антирусинських вуличних штатних крикунів та журналістів і їх київських покровителів ясно демонструє їх крайню загальноукраїнську правову неосві-ченість. І вже 29 років ми чуємо хамство києво-галицьких псевдо патріотів!Однак, що сьогодні важно знати, жителі ЗАКАРПАТТЯ, переважна частина з яких русини, історичні підкарпатські русині, організовано проголосували за створення нової Незалежної України, ставши реально її державотворчим народом русинів поряд с полоні-зованими галичанами, що майже всі виїхали на польські плантації, українцями центру і сходу, що їздять на заробітки на схід. Ще сьогодні цей 29 літній ювілей і для закарпатсь-ких мирних корінних тут мадярів, та інших народами краю.Отже, Україна – це 29 років держава і русинів Закарпаття!Саме русини Закарпаття стоять 29 років в авангарді противників розвалу України! Саме русини і сьогодні викривають ворогів України, що, одні шастають по вулицям в масках, а другі в той час розкрадають остатки! http://rusin.forum24.ru/?1-4-0-00000576-000-0-0-1606833067

Читать далее

ч. 44 “РЕ-ОУПЕН Закарпаття” зробив заклики давити нас “мягкою силою” 14.11.2020, Димитрий Сидор

Мария Станкович: Што опять ре-оупен Закарпатья? Украинский «Коминтерн» снова (РЕ-оупен) взялся за украинизацию русинов Зака-рпаття руками чужинцев. Когда-то Ленин и Троцкий вместе с Сталиным открыли подкарпатских русинов (РЕ-оупен русинов) и … приказали их запретить путем насильственной денационализа-ции. С тех пор русины Закарпаття настороженно относятся к любым открывателям руси-нов, типа «ре-оупен». Ведь для этого Ленин и Троцкий вместе с Сталиным давали коман-ду Коминтерну, а через него коммунистам ЧСР, начать украинизацию и советизацию ру-синов республики Подкарпатская Русь (еще в составе Чехословакии) чтобы их небыло уже в Советской Украине после 21 января 1946 года. Это реально означало – советскую коммунистическую денационализацию нашего русинского народа в составе Советской Украины сперва – в советских украинцев, а затем, по замислу Киева – «в споконвічних українців,та в споконвічних сепаратистів і котрабасів». Сегодня нас через 30 лет опять пришли открывать, уже на 30 год в Независимой Украине этим странным форумом 2020 года. Чего же сегодня ждать нам, русинам Закар-паття, от этого замысловатого форума «Нова історія успіх України»? Неужели опять то самое будут требовать, что и актив международного террорестического антирусинского «Коминтерна» 1925 года? http://rusin.forum24.ru/?1-4-0-00000574-000-0-0-1605358303

Читать далее

Спочила наша Заслужена и Народна Артистка Русинського Народа, Ольга Кириловна Прокоп.

Спочила ціла епоха русинської культуры, неутомима тружениця на Ниві Унікальної оригінальної русинської культуры. Боже! Благослови нашу милую и прекрасную труженицю, олицетвореніє русинської Жены, Мамы, Бабкы и Прабабкы.Єї ансамбль мав назву “Бабчина співанка”. Она из смутком казала, же молоді мамы днеська утратили русинську співанку, а бабкы-русинкы на счастья, то сполна восповняют.Вічная память новопреставленной сестрі нашій во Христі, Ользі!На первому засіданю Закарпатськоє областноє подкарпато-русинськое общество им. Кирила и Мефодія учредить Премію и медаль им. ОЛЬГЫ ПРОКОП 3-х степеней.Спи спокуйно наша родна сестро Ольго. Твої діти, ученикы и поклонникы таланта будут продолжати Твої труды на благо Русинського Народа! / Прот. Димитрій Сидор /

Читать далее

“УКРАЇНА зобов’язується надати РУСИНАМ всі права визначені в Ч. 2 стаття 7 “Європейської Хартії мов нацменьшин” 28 квітня 2020 р.”

Документы на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ :Боты опять ся активізовалы:Звідавуть “што ото за неіснуюча русинська мова, якщо існує тілько українській діалект Закарпатської области”.Но !!!Боты на йсе и суть бы ся што день “дивуватися”, пак получати достаточный отвіт, пак “ЗАВИСАТИ” и на ново звідати, “А ШТО ТО Є ЗА ТАКА РУСИНСЬКА МОВА?”Сякых ботів “на зарплаті” в Закарпатті є шестеро, и мусай даяк на тоту БОТОАКТІВНОСТЬ отвічаты:Йсе документы СОВІТА ЄВРОПЫ які Украйина прийняла й ратифіковала, розміщені на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ !!! : https://www.coe.int/en/web/portal/home https://rm.coe.int/languages-covered-ru-rev/16809e5320https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d35e0 А боты на ново: “Нерозумію, а що це таке русинська мова? Такого ніде не існує”?Нумо! БОТИ! ЗАЧИНАЙМО!

Читать далее

По публикаціи ПЕТРА МЕДВІДЯ на “РАДИО ЛЕМ ФМ” и по єго авторськой статті: “Глядайте Далайламу”

Русины! Ци мусиме и мы глядати себі Русиньского Далай-ламу, обы на нас попозерали накониць чехы и словакы? https://www.lem.fm/hlyadajte-dalajlamu Передслово. Видиме, як красно завішеный флаґ Тібета в рамках Межинародного дня Тібета в разных містах, до конца и в парламентах Чехіи и Словакіи. Можеме увидіти флаг Тибета у многых містах, як в Словацькій, так и в Чеській републіці каждый рік.

Читать далее

75 РОКІВ З ДНЯ ПІДПИСАННЯ РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ (ФОТО)

29.06.2020500 29 червня 1945 року стало переломним в історії нашого народу, народу карпаторусинів. Цього дня в Москві був підписаний  радянсько-чехословацький  договір про передачу Підкарпатської Русі Радянському Союзу, яка в січні 1946 року стала Закарпатською областю УРСР.

Читать далее
Translate »