Dlaczego rusyńska flaga i księgi są „badane i aresztowane” w SBU od pół roku?

Często czytamy oświadczenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy: Wyłącznie w granicach Konstytucji Ukrainy i obowiązującego ustawodawstwa, a także szanując nas, obywateli Ukrainy i prawa każdego obywatela, do wolności wyboru wyznania i światopoglądowego, w swojej działalności Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także dbając o ochronę godności i honoru obywatela”.

I co, tak naprawdę?!

W przypadku braku podejrzenia popełnienia przestępstwa i bez doręczenia aktu oskarżenia o popełnione przestępstwo, od siódmego miesiąca na stronie internetowej SBU Ukrainy publikowane są materiały cerkwi prawosławnej w Użhorodzie, m.in. flaga rusyńska, księgi rusyńskie, symbole rusyńskie, gazety rusyńskie, czasopisma rusyńskie, z postem “flaga tzw. Republiki Rusi Podkarpackiej” z tekstem hymnu “Rusinów Podkarpackich” oraz ich komentarzem w sprawie opublikowanych materiałów: „Obecnie wszystkie zatrzymane materiały zostały przesłane do zbadania w celu dalszych czynności procesowych”.

Prawdopodobnie SBU przez określenie „aktualne ustawodawstwo” rozumie Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27.02.2009 r. nr 1 „O praktyce orzeczniczej w sprawach ochrony godności i czci jednostki oraz dobrego imienia przedsiębiorcy osoba fizyczna i prawna”, która wskazuje na obowiązek przestrzegania art. 3 Konstytucji Ukrainy, gdy „chroni” nasz „honor i godność, nietykalność i bezpieczeństwo, które są uznawane na Ukrainie za najwyższą wartość społeczną. “

Kwestia otwarta: zdjęcia publikowane na stronie internetowej SBU i stale rozpowszechniane przez Media na Ukrainie, wykonane podczas „działań kontrwywiadowczych (bezpieczeństwa)” na terenie katedry prawosławnej w Użhorodzie 14 grudnia 2023 r. przez pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są dowodem jakiego przestępstwa?

Pytanie drugie: w odniesieniu do jakich praw obywatelskich są ci materiały jeszcze dostępne na stronie internetowej SBU w artykule zatytułowanym „SBU odkryto w diecezjach UPC (MP) (…), składy literatury propagandowej (. ..)” oraz z dopiskiem: „W tej chwili wszystkie zatrzymane materiały przesłano do badania w celu podjęcia dalszych czynności procesowych”.

Skoro nie są mi znane żadne czynności procesowe…?!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Translate »