РЕЗОЛЮЦІЯ  (укр.мова) ДЕЛЕГАТIВ XVII СВIТОВОГО КОНГРЕСУ РУСИНIВ

Світовий Конґрес Русинів

Svetový Kongres Rusínov
(
Vlastníctvo združení,
politických strán a cirkví)
Hlavná 2967/50 08001 Prešov
https://finstat.sk/37872478

 

РЕЗОЛЮЦІЯ  (укр.мова)

ДЕЛЕҐАТІВ XVII СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ

8 вересня

Делеґати XVII. Світового Конґресу Русинів, в рамках діяння конґресу, поєднали, підтвердили и виголосили текст Резолюції делеґатів XVII. Світового конґресу Русинів.

Преамбула

Світовий Kонґрес Русинів (СКР) ве́це, як 32 роки здружує русинські національнo-культурні орґанізації, діючі на Словаччині, в Польщі, Мадярщині, Хорватії, Румунії, Сербії, Чеській Республіці, на Україні, в Канаді и Сполучених Штатах Америки.

Метою СКР є здружити і координувати діяльність русинських національнo-культурних орґанізацій  з всіх країн, котрі суть добровільними членами СКР.

Якщо ж Карпатські Русини не мають своєї материнської держави, то Світовий Конґрес Русинів бере на себе компетенцію – реалізації и репрезентації прав Русинів на основі “МЕМОРАНДУМУ ПРО РІВНОПРАВУ СПІВПРАЦЮ”, підписанoго членськими орґанізаціями Світового Конґресу Русинів.

Основною метою “Мемора́ндуму про рівноправну спрівпрацю” членських орґанізацій Світового Конґресу Русинів є дана Декларація співпраці на міжнородному рівні і підтвердження взаємної координації, при досягненню загальної мети, що виходить з статуту общанського здруження СКР.

Сторони підписаного Меморандуму договорилися про взаємну міжнародну співпрацю и координацію, котра буде обсягувати слідуючі області: підтримка ініціати́в, котрі́ ведуть до визнання русинської національної меншини в державах світу, де русинські громади реально живуть, репрезентація и представленіє сіґнатарьских (що підписалися) орґанізацій Русинів при вирішенню міжнародних питань, повязаних з русинською національною меншиною, подтримка систематичних контактів, як з міжнароднима и наднароднима орґанізаціями, так и з офіціальними державами, котрі впливають на дальший розвиток русинської національності у світі.

Світовий Конґрес Русинів висловлює однозначну солідарність і підтримку Україні, щоб могла боронитися проти незаконного вторгнення Росiї.

СКР вітає намагання Європейської Унії (далі ЄУ) направляти Україну на її путі до європейської інтеґрації.

Як сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель: Права осіб, котрі належать до меншин, є центральними в фундаментальних цінностях Європської Унії, і зате є частиною Копенгаґеньских критерій вступу до Європської Унії (респект та охорона меншин).

СКР ясно виражає підтримку процесу скорішого прийняття України, як кандидата до Європейської Унії.

СКР підпорує владу України, щоб була здатна виконати всі вимоги, які треба виконати, в сенсі, – дотримання правових норм и прав національних меншин, які реалізуються в ЄУ.

Карпатські Русини, що живуть на Україні, воюють за оборону її границь и помирають за Україну, хоч до сьогодні Україна статус Русинів, як окремої національности, не визнала.

XVII. Світовий конґрес Русинів звертається з запитом вирішити питання русинської національності на Україні, який посилає до представників влади України, до влад країн, де живуть Русини, до Орґанізації Обєднаних Націй, Ради Європи и Європейського Парламенту.

          Ми, делеґати и делеґатки XVII. Світового Конґресу Русинів, апелюємо 

до держави, що підписала Рамковий Договір про Захист національних меншин и Європейської Хартії реґіональних мов та мов національних меншин – України, щоб свій підпис під Договором и Хартією, перемінила би на практичну реалізацію його відносно Русинів (Закарпаття).

Щоб в наступному Перепису жителів и Русини на Україні могли би так записатися, як лояльні, законопослушні и мирні жителі своєї країни, котрі належать до національної меншини русинів, котрі мають и свою материнську мову, приголоситися до своєї ідентичності, и були би визнані владою, як окрема національна меншина.

Делеґати XVII. Світового Конґресу Русинів виражають глубоке занепокоєння відносно мовного закону, прийнятого на Україні, який знижує права національних меншин на Україні, шкодить реалізації прав на вільне визнання своєї русинської мови и писемності.

Делеґати XVII. Світового конґресу Русинів підтримують вимогу про право на визнання русинської ідентичності на Україні, за їх визнання як окрему національну меншину.

Русини на Подкарпатті (в Закарпатській області України) повинні мати гарантоване право на освіту на своїй материнській русинській мові, право на розвиток властної культури, право на інформацію в мережі друкованих и електронних медій на русинській мові, и право на урядове використання мови  та письма.

Пункт 1

XVII. Світовий Конґрес Русинів вимагає:

  1. визнати карпатських Русинів за окремий народ и як автохтонну національну меншину на Україні, признати її всі права у відповідності до міжнародних договорів, котрі Україна підписала (Рамковий Договір Про захист національних меншин);

2. при наступному Перепису жителів на Україні дати можливість ідентификуватися в офіціальних формулярах, як «Підкарпатський Русин.” (щоб Русини на Україні мали у формулярах Перепису жителів окрему колонку про свою національность “Русин”, и окрему колонку про свою материнську мову – русинську, и щоб ті результати були опубліковані окремо, як це є у всіх європейських демократичних державах, і не були  враховані, як результати субетноса українського народу);

  •  внести національність Карпатьскі Русини в список корінних народів України (щоб Україна визнала Русинів на території Закарпатської області України як окремий корінний народ, у відповідності до Закону “Про корінні народи України”;
  • виконати, з боку України, обовязки, котрі виходять з Договору про Захист національних меншин;
  • відмінити …„План заходів по вирішеню проблем українців-русинів“, 
  • прийятий 7-го жовтня 1996-го року, який погрожує не лиш Русинам на Україні, але й в дальших країнах, де вони проживають.

Пункт 2

Світовий Конґрес Русинів висловлює подяку голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн, Президентці Словацької Републіки Зузані Чапутовій, президентці Венеційської Комісії Клер Базі Малаурі, високому Комісарови Орґанізації про безпеку и співпрацю в Європі про національні меншини Каіратови Абдурахманови за те,  що взяли до відома наші занепокоєня того, як продовжують уважно слідкувати, як по суті проходять діалоґи з представниками русинської національної меншини, у відповідності до законодавства, а так само, щодо виконання національних законів и прав на місцевому и реґіональному рівні з боку України.

Світовий Конґрес Русинів разом з інституціями Європейської Унії є готовий помагати Україні в реалізації реформ національних законів, потребних про права національних меншин.

Світовий Конґрес Русинів просить, щоб від имені Русинів інституції Європейської Унії звернулися до України з вимогою визнати права русинської національної меншини, що проживає на Україні, в дусі європейських стандартів, яких Україна повинна дотримуватися.

Пункт 3

Просимо Раду Європи прийяти базу даних (документів) русинських цивільних орґанізацій, зареєстрованих на Україні за період понад 30 років, в яких задокументовані вимоги на визнання русинського народа в Україні.

СКР просить відд Ради Європи и Європейськогo Парламента підтримати право на визнання русинської ідентичності Карпатських Русинів, на їх визнання, як окремої національної меншини в Україні.

Пункт 4

Окреме зве́рнення делеґатів є, щоб русинські орґанізації намагалися  зберігати чи повернути до використання нашої материнської мови в церковному богослужінні з метою – зупинити процес денаціоналізації.

Пункт 5

XVII. Світовий Конґрес Русинів звертається до влад тих європейських держав, в котрих є орґанізації так званих „русинів-українців,“ які дискримінують Русинів, щоб зупинити їх протизаконну діяльність.

Резолюція делеґатів XVII Світового Конґресу Русинів буде розіслана: Президентові України, Верховній Раді України, як і Раді Європи, Орґанізації Обєднаних Націй и Європейському Парламенту.

Вираження Подяки.

Делеґати XVII Світового Конґреса Русинів висловлюють велику подяку за матеріальну и політичну підтримку:

Міністерству за людські, права меншин и соціальний діалог – міністрові Томіславови Жіґманови;

Державному секретарю Міністерства за людські, права меншин і соціальний діалоґ Нінославови Йовановічови;

Покрайинській оббудсменці Драґані Чоріч;

Покрайинському секретаріату за освіту, приписи, справу и національні меншини и подпредсидателю Покрайинської влади а покрайинському секретарю Жолтови Сакалашови;

Покрайинському секретаріату за культуру, публічне інформування і відносини між реліґійнима громадами а покрайинському секретарю Драґані Мілошевич,

Покрайинському секретаріату про вищу освіту и наукову діяльність а покрайинському секретарю Зоранови Мілошевичови;

Філософському факультету Університета в Новому Саді декану Іванні Жіванчевич Секеруш;

Ведучій кабінету декана Філософського факультету Університета в Новому Саді Ісидорі Ґордіч Фіскович;

Місту Новий Сад и приматорові міста Міланови Дюричови;

Міністерству оборони и міністрові оборони а подпредседателю влади Сербії Мілошови Вучевичови;

Національній раді русинської національної меншини и председателю Йоакімови Рацови;

Заводу за культуру Воєводинських Русинів и директору Сашови Сабадо́шови;

Громаді села Вербас и председателю громади Предраґови Роєвичови;

и народному депутату Міланови Ґлушцови.

Подяка так само належить й членській орґанізації – Стоваришиню Лемків, за фундацію Премії Василя Турока-Гетеша.

19. 08. 2023 р. Председатель Світового Конґресу Русинів и  Світової Ради Русинів.

Джерело: https://rusyncongress.com/

Фото, джерело: https://rusyncongress.com/

redactor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Презентація нового видання творів Александра Духновича "Моя ліра и кимвал", доц. Мгр. Валерій Падяк, 09.12.2023, Ужгород

Сб Дек 9 , 2023
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Email

You May Like

Актуальноє:

Translate »