Венеціанська Комісія критикує українськый меншиновый Закон (про національні меншины). Комісія рекомендує зміны в Законі. Петро Медвідь 16. 6. 2023 ПРЯШЕВО.

Як інформовав в понедільок 12-го юна 2023-го рока портал Європейська Правда, Венеціанська Комісія опубліковала критичный результат по аналізі українського Закона о Народностных (національных) меншинах (комунітах), котрого прийнятя было межи рекомендаціями Європськой Комісії при выділенію статуса кандидатьской країны.

Фахівці з комісії привітали прийнятя Закона о народностных (національных) меншинах на Україні, но єдночасно рекомендують пробадати много установленій в Законі, жебы были повні в узгоджені из межинародныма стандардами.

Проблема з хоснованієм языка

Векшына рекомендацій дотуляться хоснованія языка народностных (національных) меншын, про что ся пише в статі 10. Венеціанська комісія окрім іншого вызвала на розширенія права робити події ци інші діла в меншиновых языках про вшыткых людей, и вышмарити повинность тлумачити вшитко на украйиньскый язык.

Фахівці Рады Європы так само жадають переоцінити обовязкы, повязані из выдаванієм книг в языках народностных меншын, уточнити вопрос переклада написів офіціальных назв и общых інформацій ци прияти методику хосно́ваня языків народностных меншин в урядах.

Рекомендації дотуляються и ревізії дальшых Законів, головно што до „обмеження свободы хосновати язык меншын и розділного справованя ся односно языків меншын“, як і права на приступ ку масмедіям в языках меншын через зрушіня (нарущеніє) языковых квот в Законі о медіях.

Так само Венеціанська Комісія жадать дальшый одклад зміны освітньой сістемы, яка бы мала быти од высшых клас уж лем в украйиньскому языкови, а продовженя переходного періода.

Выголошіня (Заявленіє) дали Мадяры

Ид тым резултатам аналізы Венеціанськой Комісії вже дало офіціальноє выголошеня (обявленіє) Общество мадярьской культуры Закарпаття.

Общество позитивно оцінює факт, же Венеціанська Комісія провірила згоду українського закона о народностных (національных) меншинх з європейськыма и межинародныма нормами на охрану меншын. Орґанізація так само вітає, же Верховна рада Украйины в згоді з рішенієм Венеціанськой Комісії о рік одложыла імплементацію статті 7 україньского Закона про Освіту.

Єдночасно мадярьска меншина в Закарпатській области Украйины звертає увагу, же то є лем одложіньом рішенія проблемы, і жебы проблему з освітов народностных (національных) меншин вырішити, треба дальшы зміны в леґіслативі, а в первому шорі треба повну імплементацію вшиткых рекомендацій Комісії.

Українськый меншыновый Закон (про національні меншины).

Венеціанська Комісія аналізовала українськый меншиновый Закон (про національні меншины) од фебруара. Робила то на основі жадости ведучого Моніторінґового Комітету Парламентськой Асемблеї Рады Європы.

Народностный Закон (про національні меншины) быв межи семома рекомендаціями Європейськой Комісії, котрі Украйина повинна сповнити, жебы могли дальше йти єднання о вступі до Європской Унії. Верховна Рада Украйины го прияла 13-го децембра минувшого року.

Венеціанська Комісія є порадным (дорадчым) орґаном Рады Європы. Задачов того орґана є давати правну поміч своїм членськым державам або державам, котры хотять у своїм правнім порядку досягнути європскый стандарт в области демократії, людськых прав и правової державы.

До Комісії звернулися и Русины

В рамках процеса аналіза Закона (про національні меншины) мали можливість з комісійов бесідовати и представителі Світового Конґреса Русинôв. Русины мали пять основных пожадавок (вимог).

По-перше, вызнати карпатьскых Русинôв за окремый народ и автохтонну народностну меншыну (національну меншину) на Україні, а признати їм вшиткі права в узгоджені з межинародныма договорами, котрі Украйина подписала.

По-друге, дати в слідуючому Списованю (Перепису) жителів на Украйині можливість ідентифіковатися, як “Карпатськый Русин” в офіціальных формулярях.

По-третє, записати Карпатськых Русинôв до списку корінных народів Украйины.

По-четверьте, исповнити, з боку Украйины, обовязкы, котрі выходять из Договора про охрану народносных меншин (національных).

І по-пяте, зрушыти План кроків (Планы міроприємства по) рішенію проблем Українців-Русинôв, прийнятый 7-го октобра 1996-го року, котрый подля слов председы СКР Штефана Лявинця, угрожає не лем Русинам на Україні, але и в дальшых країнах, де они жиють.

Члены Комісії рекомендовали представителям Русинôв, жебы звернулися зо свойима проблемами до Рады Європы. На основі той рекомендації председатель Світового Конґреса Русинôв Штефан Лявинець загнав (послав) письмо до Рады Європы, и моментално ся чекать на одповідь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Translate »