“УКРАЇНА зобов’язується надати РУСИНАМ всі права визначені в Ч. 2 стаття 7 “Європейської Хартії мов нацменьшин” 28 квітня 2020 р.”

Документы на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ :
Боты опять ся активізовалы:
Звідавуть “што ото за неіснуюча русинська мова, якщо існує тілько українській діалект Закарпатської области”.
Но !!!
Боты на йсе и суть бы ся што день “дивуватися”, пак получати достаточный отвіт, пак “ЗАВИСАТИ” и на ново звідати, “А ШТО ТО Є ЗА ТАКА РУСИНСЬКА МОВА?”
Сякых ботів “на зарплаті” в Закарпатті є шестеро, и мусай даяк на тоту БОТОАКТІВНОСТЬ отвічаты:
Йсе документы СОВІТА ЄВРОПЫ які Украйина прийняла й ратифіковала, розміщені на САЙТІ СОВІТА ЄВРОПЫ на РУСИНСЬКОМУ ЯЗЫКОВИ !!! :

https://www.coe.int/en/web/portal/home

https://rm.coe.int/languages-covered-ru-rev/16809e5320
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d35e0

А боты на ново: “Нерозумію, а що це таке русинська мова? Такого ніде не існує”?
Нумо! БОТИ! ЗАЧИНАЙМО!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Translate »