ЧОМУ ВАЖНО ИЗУЧИТИ НИЖЕСЛІДУЮЧЫЙ ДОКУМЕНТ З ИМЕНЕМ «ДОВІДКА ПРО РУХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ» В 10-ТИ ПУНКТАХ? (русинськый язык)

В тому документі (фотокопія справи знаходиться в кінці публікації) видно, як СБУ возбуждало уголовноє діло против Димитрія Сидора інкримінуючи ëму преступленіє, котороє ôн не совершав. 

 Хоснуючи советську «методику» возбуждати судебноє діло, а потом «создавати доказы» в т.ч. и выводами экспертиз. Доказами были объявлені сокрыті  не в ëго личній річи, а межи рядками того документа призывы, котрый быв прочитаный на Конгресі. Сам документ быв розробленый вєдно комісійôв из числа НРРЗ и Сойма ПР, и скоректованый и принятый общым голосованієм Європейськым Конгресом Подкарпатськых Русинôв 25 октовбра 2008 года. При сьому, личных призывôв СБУ в Димитрія Сидoра не обнаружили. Но призывы были найдені експертами СБУ в тексті, «скрытыми межи рядками» в рішеніи 2-го Європейського Конгресса Подкарпатськых Русинôв. Но всіх подписавшыхся 105 делегатôв и стốлько же гостей невозможно было судити. СБУ рішило скласти вину лем на самого Димитрія Сидора, сопредседателя 2 ЄКПР, организовавши політично мотивованоє публічноє судебноє ëго переслідованя и цільôв запудити всіх русинôв.

 Читаєме документ по 10-ти пунктам:

В пунктах 1.2.3. читаєме: 5 децембра 2008 года СБУ, под давленієм ëго главы Валентина Наливайченка, спішно возбудило уголовноє діло против Димитрія Сидора. 

 4 пункт. Уже 2 февраля 2009 года, т .е. через два місяці, прокуратурôв области было обнаружено отстуствіє состава преступленія в дійствах Димитрія Сидора, хоть діло и было принято судьôв Іваном Станом «в проізводство». 

При тому, прокуратурôв передано діло на дослідованіє на 4-и місяці – до 2 юнія 2009 года.

 22 юлія 2009 года дослідованіє продовжено было єще на 5 місяців.

 26 августа 2009 года, через місяць, дослідованіє продовжено на 6 місяців.

  И лем 16 септембра 2009 года, в СБУ быв изміненый текст обвиненія, и дано «новоє обвиненіє» под видом, «доповнено», до предявленого раньше - 25 октовбра 2008 года.

В пунктах 5.6.  З 24 фебруара 2009 года до 30 юнія 2009 года розглядалося «діло» в Ужгородському горрайонному суді, коли «досудебноє слідство было приостановлено» жалобôв на факт фальсифікаціи діла против Димитрія Сидора. 

Именно сись суд мôг бы остановити незаконноє действо СБУ. Но суддя, жëна, не насмілилася одмінити явно преступноє обвиненіє против Димитрія Сидора од СБУ. А она знала про рішеніє прокуратуры дослідовати діло, в котрому на тот момент «відсутній быв состав преступленія» Д. Сидора. Тим бôльше, же окончательноє для СБУ обвиненіє Димитрія Сидора зформуєтся лем через 7 місяців - 16 септембра 2009 года.

В пунктах 7.8.9. видиме, як негативноє рішеніє Ужгородського горрайонного суда позволило продовжити незаконні дійства СБУ єще на 4-е годы – до 2012 г.

10 пункт. В одповідности з требованиями ст.208-220 КПК Украины ініціаторам сих політичні мотивованых судебных репресій против общественного діятеля Димитрія Сидoра, предписовалося за два тыжні - з 16 по 30 септембра – одобрати, т.е. знищити всі попередній доказ незаконних дій слідчых СБУ и, собственно, доказы-улікы против судді Івана Стана.

  Думаєме, же суддю заставили пôйти на то очевидноє нарушеніє закону - осудити общественного діятеля, за ëго требованія возстановити права русинського народа в Закарпаттю.

 Всі нерушенія закону СБУ и украйинського суда были зафіксовані, задокументовані, оригіналы скопіровані, и офіційнôв Жалобôв передані в Європейськый Суд по правам человіка (ЄСПЧ) в 2012 году. 

 За 8 літню процедуру (т.е. до 2020 года) розгляду жалобы в ЄСПЧ, там не найшли нарушенія судебної процедуры в отказі приняти жалобу первої судебної инстанції  в другу інстанцію суда - Закарпатськый Апеляційный суд. Не найшли там и нарушенія прав и свобод народа русинов в Украйині, в Закарпаттю (в центре Європы), хоть предметом судового розгляда и быв факт защиты прав и свобод національної меншины в Украйині Димитрієм Сидором. 

       Почти через год СБУ, не найдя ни одного факта для возбужденія уголовного діла, зуміло возбудити, фактично, новоє діло, но под старым номером, в котрому - уже не є призывôв «до незаконного изміненію границь» по інкримінованої раньше ëму статті, звучащых из уст самого Димитрія Сидора, но найдены експертами такі «призывы межи строками текста».

 Власти Украины, 30 літ попирающі права и свободы русинського народа в Украйині, не понесли и до сëго дня осужденія за свої незаконні дійства, не иміющі срокôв давности. Джерело: https://telegra.ph/Obvinuvachennya-po-sprav%D1%96-499-02-09

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Translate »